NMR-112.03.2015 zwiedziliśmy bardzo drogą aparaturę na naszym wydziale a mianowicie NMR (lub bardziej formalnie spektroskop magnetycznego rezonansu jądrowego). Za sprzęt ten, zakupiony około 10 lat temu, nasz wydział musiał zapłacić 1,2 miliona złotych (oczywiście było dofinansowanie ze strony Ministerstwa Nauki). Osobą, która nam wygłosiła krótką prelekcję była pani doktor Dorota Wieczorek. Sprzęt, który mogliśmy zobaczyć jest innowacją w dziedzinie analizy związków chemicznych. Ogólnie mówiąc pozwala na zliczenie i  rozróżnienie poszczególnych atomów wodoru (lub też węgla) zawartych w cząsteczce. Wynik tej analizy daje charakterystyczne piki, których interpretacja wymaga bardzo dużego doświadczenia. Warto jednak skorzystać z tej aparatury podczas na przykład syntezy składającej się z wielu etapów, by sprawdzić czy kolejne stadia przebiegły zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Pani doktor Wieczorek bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas, a przy okazji zrobiliśmy sobie fotkę przy sprzęcie.

NMR-1