Aby zostać członkiem Koła Naukowego Chemików „Koronan” najpierw należy wypełnić deklarację członkowską. Druk deklaracji można pobrać z linku poniżej lub otrzymać ją u opiekuna Koła (Wydział Chemii p.204). Wypełnioną, wydrukowaną i podpisaną deklarację  można przekazać opiekunowi Koła lub jednemu z członków Zarządu.

Deklaracja członkowska